Læger forlader jobbet under overgangsalderen i England

  • af
læger forlader jobbet i overgangsalderen

En undersøgelse fra The British Medical Association (BMA) viser, at erfarne kvindelige læger blandt andet vælger at droppe lægefaget på grund af symptomer i overgangsalderen og manglende opbakning fra ledelsen. I Danmark vil formanden for Overlægeforeningen og Foreningen af Speciallæger kigge nærmere på problemstillingen.

Flere end 90 procent af 2000 adspurgte kvindelige læger i England svarer i en nylig undersøgelse, at deres arbejdsliv er påvirket af symptomer fra overgangsalderen. 38 procent af kvinderne svarer, at de har svært ved at få tilpasset arbejdslivet til den nye fase i deres liv. Det skriver The Guardian, som har kigget nærmere på undersøgelsen fra The British Medical Association (BMA).

Kvinder i overgangsalderen

I England er der mere end 30.000 kvindelige læger, som er i aldersgruppen 45-55. Det er typisk i denne periode, at kvinder oplever fysiske og psykiske forandringer i kroppen i forbindelse med overgangsalderen. Ikke alle kvinder oplever gener, men cirka 2/3 kvinder vil i større eller mindre grad være generede af overgangsalderen, der blandt andet kan vise sig i søvnløse nætter.

Undersøgelsen tegner et klart billede af erfarne kvindelige læger i overgangsalderen, der ser sig nødsaget til at gå ned i tid, tilvælge stillinger med en lavere løn eller helt at droppe lægegerningen, fordi de har svært ved at takle symptomer og gener fra overgangsalderen, og føler sig forskelsbehandlet og overhørt af ledelsen.

Underbemandet hospitalssektor

Undersøgelsen fra BMA vil efter alt at dømme give anledning til grå hår i hovedet på ledelsesgangene i ni ud af ti hospitaler, som allerede nu mærker, at underbemanding i hospitalssektoren er blevet så stort et problem, at det kan gå ud over patienternes sundhed.

Halvdelen af de adspurgte kvinder i undersøgelsen har haft et ønske om at tale om deres symptomer og søge hjælp, men har ikke følt sig komfortable i situationen. Frygten for at de ville blive grinet ad eller latterliggjort af både ledere og kollegaer, hvis de talte om generne ved overgangsalderen, har været en stopklods for et betydeligt antal af kvinderne. Kun 16 procent af kvinderne har talt om symptomerne ved overgangsalderen med deres leder.

Flere kvinder

I Danmark oplyser formand for Overlægeforeningen og Foreningen af Speciallæger, Lisbeth Lintz, at det er interessant, at man i England har fundet så stor en andel af kvinder som synes, at symptomer fra overgangsalderen er generende. Hun har dog ikke oplevet, at medlemmer har henvendt sig med en bekymring om ikke at kunne få arbejdsdagen til at hænge sammen eller bedt om at blive deltidsansatte af den grund.

Ud af foreningens medlemsskare er cirka 40 procent kvinder, og kurven er opadgående.

Lisbeth Lintz fortæller, at hvis kvinderne skulle være generede af overgangsalderen i en periode, så bør der være mulighed for at finde en løsning sammen med arbejdsgiveren.

Dækker over reel årsag

Hun anerkender, at problemet kan være camoufleret af, at kvinderne kan være bange for ikke at blive taget alvorligt, hvis de siger, at det er et problem. Hun mener ikke, at man på forhånd kan afvise, at det er tilfældet, når det ikke er et kendt problem, og at det derfor er svært at vide, hvad reaktionen ville være. Omvendt gætter hun på, at kvinderne nok finder på en anden undskyldning, hvis de er bange for at tage den reelle årsag op.

”Det er ikke sådan, at jeg vil sige nej, det er ikke et problem. Men jeg har ikke hørt om det. Jeg vil gå i tænkeboks omkring det, og se om vi kunne få tilsvarende fokus på, om det rent faktisk er et problem. Hvis vi kan få en tilbagemelding, der hedder, at det også er et problem for vores medlemmer, så har vi afdækket noget, der er værd at se på. Omvendt kan man sige, at hvis de svarer nej, det er ikke et problem. så har vi fået vished om noget, som vi bare troede. Et nul eller næsten ingenting er også interessant,” siger hun.

Lisbeth Lintz peger desuden på, at det ikke kun er kvinder, som kan have problemer med at passe jobbet i takt med, at alderen stiger.

”Nogle mænd oplever også forandringer, som kan påvirke deres arbejdsliv, og det er vigtigt at have med, når vi ser nærmere på problemstillingen,” siger Lisbeth Lintz.

https://www.theguardian.com/society/2020/aug/06/female-doctors-in-menopause-retiring-early-due-to-sexism-says-study

Bekymrende tendens i England: Læger forlader jobbet i overgangsalderen

 

Foto: Joachim Rode

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *